Giới thiệu
Chương trình phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm của người dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng chuỗi giá trị (VCIC)” nhằm tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo hướng đến mục tiêu thoát nghèo, vươn lên làm giàu và phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu sô (DTTS) tại Việt Nam. Cuộc thi được Ngân Hàng Thế Giới và Chính Phủ Australia tài trợ thông qua Chương trình hợp tác Đối tác Australia – Ngân Hàng Thế Giới Giai đoạn II (ABP II).

Tải xuống bảng đăng kí
Gửi bài thi
Hạn chót 12 giờ 00 ngày 31 tháng 8 năm 2018.
Upload bài thi

Hỗ trợ phát triển

Bảo tồn văn hoá

Nâng cao mức sống

Mục tiêu cuộc thi
Hỗ trợ phát triển và thực hiện các ý tưởng đổi mới, sáng tạo

Nhằm hỗ trợ phát triển và thực hiện các ý tưởng đổi mới, sáng tạo của người dân tộc thiểu số Việt Nam theo định hướng phát triển thị trường và chuỗi giá trị sản phẩm. Hỗ trợ người dân tộc thiểu số với trọng tâm nâng cao vai trò của phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số trong công cuộc thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho bản thân và cộng đồng. Góp phần bảo tồn và phát huy thế mạnh từ các giá trị văn hóa, tri thức truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Thể lệ tham dự
2 vòng thi, 2 chủ đề trọng tâm, chỉ dành cho ứng viên dân tộc thiểu số
Ứng viên tham dự điền các thông tin và ý tưởng theo bảng đăng ký tham dự cuộc thi do Ban tổ chức cung cấp.
Bảng đăng ký tham dự có thể được tải xuống trực tiếp từ website của chương trình: www.vcic4em.vn
Gửi về hộp thư điện tử: cuocthichuoigiatri@gmail.com
Hoặc theo đường bưu điện gửi về địa chỉ:

Ban tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm Ý tưởng Chuỗi Giá trị Vụ Hợp tác Quốc tế - Ủy ban Dân tộc
80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
SĐT: 02432115943/ 02432115942

Xem chi tiết thể lệ

Vòng 1

- Các ứng viên được lựa chọn thông qua Vòng I sẽ được tham gia một khóa tập huấn ngắn hạn về khởi sự kinh doanh, và tư vấn xây dựng kế hoạch và quản trị tài chính do phía Ban tổ chức cuộc thi cung cấp.

- Sau đó các ứng viên sẽ được chuyên gia của Cuộc thi hỗ trợ, tư vấn để phát triển, hoàn thiện thành đề xuất dự án chi tiết để nộp tham gia đánh giá trong Vòng II.

Vòng 2

- Các ứng viên sẽ trình bày “Dự án” của mình trước ban giảm khảo.

- Các “Dự án” được chọn trong Vòng II sẽ được hỗ trợ kinh phí để triển khai với số tiền hỗ trợ tối đa là 680,000,000 vnđ trong vòng 12 tháng triển khai ban đầu của “Dự án”.

- Các “Dự án” được chọn trong Vòng II, sẽ được Ban tổ chức cử chuyên gia hỗ trợ và đánh giá hiệu quả trong quá trình triển khai ban đầu.

Chính sách hỗ trợ

Tất cả các ứng viên được lựa chọn ở Vòng I sẽ được tham dự tập huấn về kinh doanh và tư vấn viết đề xuất chi tiết. Các ứng viên có đề xuất tốt nhất ở Vòng II sẽ tiếp tục được nhận hỗ trợ để thực hiện ý tưởng từ đơn vị tư vấn phát triển chuỗi giá trị.

Giải thưởng cho người chiến thắng

#

Vòng 1

Tối đa 50 ý tưởng dự án sẽ được đưa vào danh sách rút gọn

Các ý tưởng được chọn qua Vòng 1 sẽ được BTC hỗ trợ đội ngũ kĩ thuật để tư vấn cho các dự án đi sâu vào vòng trong.

#

Vòng 2

  • Các ứng viên được lựa chọn thông qua Vòng I sẽ được tham gia một khóa tập huấn ngắn hạn về khởi sự kinh doanh, xây dựng kế hoạch và quản trị tài chính do phía Ban tổ chức cuộc thi cung cấp. Sau đó các ứng viên sẽ phát triển từ “Ý tưởng” ban đầu thành hoàn chỉnh “Dự án” để tham gia thi Vòng II.
  • Các ứng viên sẽ trình bày “Dự án” của mình trước ban giảm khảo.
  • Các dự án được lựa chọn sẽ được hỗ trợ để triển khai từ nguồn quỹ tổng là 6.859.000.000 vnđ.
  • Các “Dự án” được chọn trong Vòng II, sẽ được Ban tổ chức cử chuyên gia hỗ trợ và đánh giá hiệu quả trong quá trình triển khai ban đầu.
Tin tức & Giải thưởng
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa UBDT và NHTG, được tài trợ bởi Chính phủ Úc thông qua chương trình hợp tác đối tác Úc – NHTG giai đoạn hai (ABP II).
Cuộc thi được phát động nhằm tìm kiếm, hỗ trợ phát triển và thực hiện các ý tưởng đổi mới,…
19.01.2019
Đọc bài viết
Selection Information Assignment Job Title: Value Chain Service Provider Original Publication Date: 20-Nov-2018 Expression of Interest Deadline: 04-Dec-2018 at 11:59:59…
28.11.2018
Đọc bài viết
Tải thêm tin tức
Đơn vị tài trợ

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa UBDT và NHTG, được tài trợ bởi Chính phủ Úc thông qua chương trình hợp tác đối tác Úc – NHTG giai đoạn hai (ABP II).

# # # #

#

CUỘC THI TÌM KIẾM
Ý TƯỞNG CHUỖI GIÁ TRỊ

Vụ Hợp tác Quốc tế - Ủy ban Dân tộc
(Ban tổ chức cuộc thi Ý tưởng chuỗi giá trị)

80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

024 32115942 - 024 32115943

©VCIC 2018. Mọi quyền được bảo lưu.

Hỗ trợ thực hiện bởi #

Để lại tin nhắn